Gå til forsiden trans Gå til Om FLEXid Gå til For ungdom Gå til For foresatte Gå til Der du bor Gå til Bli kursholder Annet-meny Gå til lenker
 

OM FLEXid

 

"KONG HARALD OM FLERKULTURELL OPPVEKST"

Kong Harald har ved flere anledninger, blant annet to nyttårstaler (2007 og 2010) sagt en del kloke og viktige ord om migrasjon og integrering. Her har han også brukt egne erfaringer for å belyse dette.

I 2007 sa han bl.a. følgende:

"Et godt og velfungerende samfunn forutsetter
at vi klarer å ta vare på hverandre. Vi har sikkert alle en eller annen gang opplevd å være fremmed, og ikke kunne de uskrevne kodene.
Selv fikk jeg i løpet av noen viktige barneår oppleve å være fremmed to ganger, - både da jeg kom til USA som flyktning under krigen, og da jeg kom hjem igjen til Norge fem år senere.

I slike situasjoner er det godt at noen bryr seg og at noen spør hvordan det går.
Et inkluderende samfunn overlater ingen til seg selv."

Dette er et sitat vi har brukt mye i FLEXid-sammenheng, både for ungdommer og voksne med flytteerfaring, og mange har uttrykt at de kjenner seg igjen i det han beskriver, og er glade for at dette blir satt ord på av landets konge!
Våren 2008 sendte vi et takkebrev til kongen for at dette ble tatt opp på denne måten, og fikk et hyggelig brev tilbake i des 2008. (Se bildet)

I 2010 sa han bl.a. dette i nyttårstalen:

"I et samfunn kan enkeltmenneskers verdighet ofte bli satt på prøve. Dette kan hvem som helst komme til å oppleve i løpet av livet. På svært kort tid kan vi gå fra å ha - til å miste - og bli satt på sidelinjen. Sykdom eller en livskrise kan gjøre oss helt eller delvis arbeidsuføre.

Jeg tror alle kan sette seg inn i hvor vanskelig det er å bli sett bare for en liten del av alt man er som menneske. En mann fra Afghanistan kan ha hatt god jobb, posisjon og et rikt sosialt liv i hjemlandet.
Så kommer han til Norge som asylsøker og er plutselig en fremmed - uten språk, uten jobb, med få muligheter til å bidra. Da er det lett å begynne å tenke små tanker om seg selv.

Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk.

En ressurs jeg håper arbeidsgivere i økende grad vet å verdsette, er den flerkulturelle kompetansen som mange i landet vårt besitter. Norsk ungdom født av foreldre med annen kulturell bakgrunn har en erfaring og en innsikt som blir stadig viktigere for oss i en mindre verden. "

Vi er heldige som har en konge med et slikt fokus og en slik forståelse!

 
LOGG INN
Gå til Sandnes Media