Gå til forsiden trans Gå til Om FLEXid Gå til For ungdom Gå til For foresatte Gå til Der du bor Gå til Bli kursholder Annet-meny Gå til lenker
 

OM FLEXid

 

LITT OM METODIKK

Bevisstgjøring, refleksjon og prosess...

Det er vesentlig at ungdommene har følelsen av at den de er og det de kommer med, er viktig og blir tatt på alvor. De er i en modningsprosess, og derfor er måten de møtes på vesentlig for hvordan de opplever kursets innhold.

Metodikken består av og bygger på mange ulike faktorer - blant annet bruken av "motiverende samtale"- altså å stille spørsmål på en sensitiv og åpen måte slik at deltakerne inspireres til å starte en refleksjonsprosess.
I tillegg til korte undervisningssnutter som presenterer tematikken og drøftninger i gruppe, benytter FLEXid mange praktiske øvelser, som rollespill, film- og musikksnutter, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, kreative uttrykk osv, i de enkelte temaene.


Her er et par av ungdomslederne
igang med et rollespill.

En slik variasjon er viktig, både for å gjøre det mer interessant, og fordi ungdommer er ulike og trenger ulike innfallsvinkler. Det gir økt engasjement, dialog, og deltakelse.
Temaene skal sette i gang prosesser hos deltakerne. Mye av stoffet trenger modning over tid, og noen vesentlige områder er det viktig å komme innom ved flere anledninger fra litt ulike innfallsvinkler.


I tillegg legger vi vekt på aktiviteter på kurssamlingene. Det er varierte sosiale og fysiske aktiviteter, litt avhengig av årstid. Det gir hyggelige fellesopplevelser, skaper variasjon, og legger til rette for både bedre kontakt og dialog.
Vinterstid står vinter-aktiviteter sentralt, mens ulike ball- og vannaktiviteter legges til sommer/høst. Her er det bare fantasien som setter grenser.
Der hvor kurset legges i skolens hverdag (se skolemodellen under organisering) har man ikke de samme mulighetene for aktiviteter, så her er det viktig å se hvordan man ha en hyggelig og sosial "faktor" uten å legge lista for høyt.
Enkelte skoler har hatt en liten avslutningstur, eller gjort noe sosialt sammen på fritiden en eller to ganger i løpet av skoleåret.


. 
LOGG INN
Gå til Sandnes Media